'ทริพเพิล ไอ'เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าดูงาน

30 May 2024

สมกับเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของไทยที่ใส่ใจสังคม สำหรับ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ หรือ 'III' ล่าสุดต้อนรับคณะอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (CLS SSRU) เข้าดูงานบริหารคลังสินค้าของบริษัทในเครือฯ ทั้งคลังสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ของ 'ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์' และคลังสินค้าทั่วไปของ 'ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน' เพื่อนำประสบการณ์ไปถ่ายทอดและเพิ่มมิติในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา… คณะอาจารย์ก็ปลื้ม ส่วนซีอีโอของทริพเพิลไอ 'ทิพย์ ดาลาล' ก็ยิ่งปลื้ม! ที่ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพด้านโลจิสติกส์ เพราะถือเป็นการช่วยพัฒนาวงการโลจิสติกส์ไทยแบบเห็นๆ

'ทริพเพิล ไอ'เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าดูงาน