IND ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4

20 May 2024

บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) โดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร พร้อมด้วย คุณวรางคณา ณ ลำพูน (แถวหน้าที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณนันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "IND บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4" และร่วมบริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีคุณสิณีนาฎ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

IND ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4