สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดแถลงข่าวการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง โครงการ "เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์"

21 May 2024

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดแถลงข่าวการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง โครงการ "เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์" วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดทรัพย์สินฯ ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา ภายในงานพบกับการแสดงดนตรีจากกรมดุริยางค์ทหารบก และศิลปินรับเชิญร่วมขับร้องเพลง อาทิ วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2560 รุ่ง สุริยา แซ็ค ชุมแพ และมิ้วส์ อรภัสญาน์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย หรือโทร. 0 2787 6887

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดแถลงข่าวการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง โครงการ "เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์"