เขตบางพลัดประสาน สน.บางยี่ขันเข้มงวดจัดระเบียบพื้นที่ริมน้ำใต้สะพานพระราม 8

21 May 2024

นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์โพสต์ภาพและข้อความระบุพื้นที่ริมน้ำใต้สะพานพระราม 8 เป็นพื้นที่สาธารณะ เหตุใดจึงมีร้านค้ามาใช้เพื่อหาผลประโยชน์ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบบริเวณริมน้ำใต้สะพานพระราม 8 และแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านจิ้มจุ่มประกอบกิจการเฉพาะบริเวณภายในร้านเท่านั้น ขณะเดียวกันจะได้เชิญผู้ประกอบการร้านจิ้มจุ่มมารับทราบปัญหาและให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไป

เขตบางพลัดประสาน สน.บางยี่ขันเข้มงวดจัดระเบียบพื้นที่ริมน้ำใต้สะพานพระราม 8

นอกจากนั้น สำนักงานเขตฯ ยังได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันจัดระเบียบพื้นที่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งเขตบางพลัดอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาล (สน.) บางยี่ขันตรวจตราบริเวณใต้สะพานพระราม 8 ในช่วงเวลา 20.00 น. และ 23.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจะเร่งจัดระเบียบบริเวณใต้สะพานพระราม 8 มิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวมต่อไป

เขตบางพลัดประสาน สน.บางยี่ขันเข้มงวดจัดระเบียบพื้นที่ริมน้ำใต้สะพานพระราม 8
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit