ทีซีซีเทค ปลื้ม! "MANUTECH" ซีซั่นแรก ยกระดับความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

24 May 2024

ประสบความสำเร็จตามเป้าไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ "MANUTECH" ซีซั่นแรก ภายใต้ชื่อ "Shaping the future of manufacturing" สำหรับซีซั่นแรกนั้น บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร Deputy Managing Director - Commercial & Operation ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้าง community ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นศูนย์รวมในการแบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ Industry 4.0 อาทิเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

ทีซีซีเทค ปลื้ม! "MANUTECH" ซีซั่นแรก ยกระดับความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ พร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าที่ครอบคลุมจากบริการด้านดิจิทัลโซลูชั่น (ได้แก่ Security Solutions, ERP, Data Platform, Application Development and Smart Solutions)จนถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง (ได้แก่ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสูง คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่มีความเป็นกลาง ให้ความเท่าเทียมกัน) ซึ่งนับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญ ในการประสานพลังร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน  กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (LSA)  บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS)

www.tcc-technology.com