โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงาน Open House Hua Chiew "We Care" เพราะเราแคร์.. จึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงศักยภาพ 8 ศูนย์บริการ

24 May 2024

นายสุธี เกตุศิริ (กลาง) รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี เปิดงาน Open House Hua Chiew "We Care" เพราะเราแคร์.. จึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงศักยภาพของโรงพยาบาลและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ในเชิงป้องกัน ดีกว่าการรักษา โดยมีนางประภัสสร รุจิรากรสกุล (แถวหน้าที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงาน Open House Hua Chiew "We Care" เพราะเราแคร์.. จึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงศักยภาพ 8 ศูนย์บริการ

ภายในงานมีบูทให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพจาก 8 ศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หลอดเลือดสมอง ศูนย์ศัลยกรรม  ศูนย์กระดูกและข้อ  ศูนย์จักษุ  ศูนย์แม่และเด็ก  ศูนย์ทันตกรรม  และศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว