บางจากฯ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

04 Mar 2024

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้แทนชมรมกอล์ฟ ซึ่งเป็นทีมชนะเลิศจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ณ สนามปัญญาราม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล ณ วังสระปทุม และในการนี้ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้จัดการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า สจล. และกิจกรรมนักศึกษาต่อไป

บางจากฯ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

บางจากฯ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล