เฟ้นหา Mixologist หน้าใหม่ให้วงการ วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการแข่งขัน "Pour it up DTC Mixologist Competition 2024"

04 Mar 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน "DTC Showcase 2024" เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ นั้น โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือ การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม "Pour it up DTC Mixologist Competition 2024" ซึ่งมีสถาบันระดับอุดมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10 สถาบัน เพื่อเฟ้นหาอนาคต Mixologist หน้าใหม่ให้วงการ

เฟ้นหา Mixologist หน้าใหม่ให้วงการ วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการแข่งขัน "Pour it up DTC Mixologist Competition 2024"

การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม "Pour it up DTC Mixologist Competition 2024" มาใน Theme Love to Share Love to Shake โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการผสมเครื่องดื่ม กระบวนการคิดและสร้างสรรค์สูตรเครื่องดื่มตามมาตรฐานสากลให้กับนักศึกษา เป็นการนำความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (Life Long Learning) และเป็นการสร้างทีมนักศึกษารุ่นใหม่ในการเข้าแข่งขันผสมเครื่องดื่ม พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการผสมเครื่องดื่มจากบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำ

โดยผลของการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้แก่ นายสุกลพศิษฏ์ ศรีเพ็ชรวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

  • มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ นาย มักซ์ลา ซาโบคาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ นางสาวคีตภัทร ชูวงษ์วาลย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ นายฐานพัฒน์ ชุณหะวัต

รางวัลพิเศษ The Best Of Bacardi

  • วิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ นางสาวพรลภัส ชาญไชย

การแข่งขันจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการภายนอกผู้มากประสบการณ์ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน หรือบริษัทผู้ให้การสบับสนุน ได้แก่ บริษัทบาคาดี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท General Distribution Service Company Limited - GDS บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน) น้ำผึ้ง Siam Bee Secret ร้านอาหาร U&ME Coffee และปิดท้ายด้วยศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดการแข่งขัน ที่ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานีในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมจริงในอนาคต โดยเฉพาะอาชีพ Mixologist ซึ่งเป็นอาชีพอินเทรนด์ของวัยรุ่นปัจจุบัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

เฟ้นหา Mixologist หน้าใหม่ให้วงการ วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการแข่งขัน "Pour it up DTC Mixologist Competition 2024"