สุดปัง! สมหวัง เงินสั่งได้ คว้ารางวัล Finalist Best Brand Performance on social media ต่อเนื่องปีที่ 3

04 Mar 2024

สมหวัง เงินสั่งได้ แบรนด์ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัยของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ในกลุ่มธนาคารทิสโก้ คว้ารางวัล Finalist ในกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Financial Service (Leasing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 จัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เพื่อส่งเสริม เชิดชูแบรนด์ที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียลในสาขาต่าง ๆ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

สุดปัง! สมหวัง เงินสั่งได้ คว้ารางวัล Finalist Best Brand Performance on social media ต่อเนื่องปีที่ 3

นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของสมหวัง เงินสั่งได้ จากปัจจุบันที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารที่ช่วยขับเคลื่อนการรับรู้แบรนด์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดการดำเนินธุรกิจเรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอย่างมีจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินมืออาชีพได้มากขึ้น พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้คนไทยผ่านการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเงินควบคู่กันไปด้วย ซึ่งสื่อต่าง ๆ เหล่านี้นับเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่ช่วยทำให้เราบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

สำหรับเกณฑ์การวัดผลได้พิจารณาจากค่าชี้วัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยวัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางหลักของแบรนด์และจากช่องทางที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ โดยเจาะลึกประสิทธิภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวง เพื่อความสมบูรณ์ของผลการตัดสิน