พระจอมเกล้าธนบุรี ลุยปรับหลักสูตรวิศวะเคมี ปั้นทักษะตอบความต้องการตลาด ดึง Dow ร่วมพัฒนา

07 Mar 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลุยปรับตัวตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงาน เตรียมปั้นบัณทิตวิศวกรรมเคมีรุ่นใหม่เก่งทั้งในและนอกตำราเพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรมอย่างตรงจุด ดึงยักษ์ใหญ่ภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา เพื่อมอบโอกาสการฝึกงานภาคสนามและถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากวิศวกรมืออาชีพในโรงงานระดับโลก มุ่งพัฒนาวิศวกรเคมีชาวไทยที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

พระจอมเกล้าธนบุรี ลุยปรับหลักสูตรวิศวะเคมี ปั้นทักษะตอบความต้องการตลาด ดึง Dow ร่วมพัฒนา

Dow เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ที่ดำเนินงานมายาวนานกว่า 126 ปี มีเครือข่ายโรงงานกว่า 100 แห่งในกว่า 30 ประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันโรงงาน Dow ในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ Dow ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีวิศวกรเคมีมืออาชีพมากมายทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในครั้งนี้ Dow ได้ร่วมให้ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการบรรยายพิเศษในชั้นเรียน สนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าฝึกงานที่โรงงานของ Dow ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง ซึ่งมีมาตรฐานและผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยและ Reliability เป็นอันดับต้นๆ ของ Dow ทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นยังเตรียมที่จะพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคต

นางศิริพร เฟื่องมารยาท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า "จากการที่ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การที่บัณทิตไทยรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะทำงานและแข่งขันกับต่างชาติได้เป็นสิ่งสำคัญ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่อยู่ที่นี่ และมีความผูกพันกับประเทศไทยมายาวนานเกือบ 60 ปี จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับวิศวกรเคมีชาวไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงาน พร้อมเติบโตและแข่งขันในเวทีโลก โดยนักศึกษาจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีล้ำสมัย เรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศของ Dow โดยตรง ซึ่งเรามั่นใจว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านวิศวกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างวิศวกรเคมีรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น เมื่อจบการศึกษาจะสามารถเข้าทำงานในอุตสาหกรรมเคมีได้ทันทีอย่างเป็นมืออาชีพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้ในอนาคต"

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. มีการพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อการันตีว่าเราจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ และเป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความร่วมมือกับ Dow ในครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาทางวิชาการกับอุตสาหกรรม บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของเราให้ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ทำให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะและความชำนาญที่จะตอบโจทย์และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน"

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://chemeng.kmutt.ac.th/