SYMC คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asian Telecom Awards 2024 ตอกย้ำผู้นำระบบโครงข่ายและการบริหารงาน HR เป็นเลิศระดับเอเชีย

07 Mar 2024

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC ผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศชั้นนำ ประกาศความสำเร็จคว้า 2 รางวัล จากเวที Asian Telecom Awards 2024 ประกอบด้วยรางวัล "Infrastructure Initiative of the Year" และ "HR Initiative of the Year" จัดโดยนิตยสาร Asian Business Review จากประเทศสิงคโปร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านโครงข่ายที่มีคุณภาพ หนุนพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคให้แข็งแกร่ง

SYMC คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asian Telecom Awards 2024 ตอกย้ำผู้นำระบบโครงข่ายและการบริหารงาน HR เป็นเลิศระดับเอเชีย

นายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัลจากเวที Asian Telecom Awards ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล "Infrastructure Initiative of the Year" และรางวัล "HR Initiative of the Year" ตอกย้ำภาพลักษณ์ความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านโครงข่ายที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสารโทรคมนาคมที่สำคัญในภูมิภาค และมีการดำเนินการวางแผนบริหารจัดการโครงข่ายในการให้บริการได้อย่างยอดเยี่ยม และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของบริษัทที่มีต่อพนักงานทุกคน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่าพนักงานคือทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กร

โดยรางวัล "Infrastructure Initiative of the Year" เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียที่มีการวางแผนบริหารจัดการโครงข่ายในการให้บริการได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่ง SYMC ได้แสดงผลงานโดดเด่นทั้งการปรับใช้เส้นทางเคเบิลหลายสายทั่วประเทศบนภาคพื้นดินทั้งทางหลวงและทางรถไฟ โดยใช้เทคโนโลยี ASON/OTN DWDM และ SDN-MPLS ซึ่งช่วยให้การจัดสรร Bandwidth มีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่น โดยสามารถรองรับ Bandwidth ได้ถึงระดับ Terabit และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ในขณะที่ใช้เทคโนโลยี SDN-MPLS เป็นรายแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นด้วย SLA ของโครงข่ายที่สูงขึ้นถึง 99.95%, Low Latency, รองรับ AI, Cloud และ Security Service รวมถึงการรับประกันการกู้คืนระบบด้วย MTTR ภายใน 3 ชั่วโมง ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายแรกของประเทศไทย และยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอีกด้วย

สำหรับอีกรางวัลที่ได้รับ คือ "HR Initiative of the Year" มอบให้กับองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความริเริ่มในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านกลยุทธ์ โปรแกรมหรือโครงการต่างๆ ที่ส่งผลดีต่อพนักงาน องค์กรและสังคม โดยบริษัทมีวิสัยทัศน์มองเห็นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร จึงมีการออกแบบกลยุทธ์และโปรแกรมในการดูแลพนักงานให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น และในทุกๆ ช่วงเวลาของการทำงานกับบริษัทฯ โดยได้จัดทำโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เติบโตได้ไปพร้อมกับความก้าวหน้าขององค์กร และยังช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและวัฒนธรรมองค์กรได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทักษะต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องการงาน เพื่อให้พนักงานมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี และมีความพร้อมกับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี และดูแลสวัสดิการให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ 160% ให้กับพนักงานทุกระดับ เพิ่มสิทธิ์วันลาพักร้อน ปรับเปลี่ยนนโยบายสวัสดิการและเครื่องมือในการทำงาน รวมถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตการทำงานของพนักงานทุกคนให้ทำงานได้อย่างมีความสุขภายใต้แนวคิด Great Place to Work โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้พนักงานมากกว่า 20 กิจกรรมตลอดทั้งปี ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานทั้งบริษัทฯ ลดลง 6% และคะแนนความพึงพอใจของพนักงานจากการสำรวจความคิดเห็น เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 5 ปีที่ผ่านมา

"รางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้มอบให้แก่ธุรกิจและโครงการริเริ่มต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่ผลักดันความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเท่านั้น แต่ยังจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมภูมิทัศน์ทางดิจิทัลอีกด้วย"นายอเล็กซ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับรางวัล Asian Telecom Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรและโครงการริเริ่มต่างๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของภูมิภาคเอเชีย โดยจัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Business Review จากประเทศสิงคโปร์ โดยเพื่อเชิดชูองค์กรที่ประสบความสำเร็จและมีผลงานดีเด่นกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย