ละครน้ำดีช่อง 3 "มาตาลดา" คว้ารางวัลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล 2567

11 Mar 2024

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด "เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศบนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น" โดยมีการจัดบูธนิทรรศการวันสตรีสากล และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ จำนวน 16 สาขา 64 รางวัล

ละครน้ำดีช่อง 3 "มาตาลดา" คว้ารางวัลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล 2567

ในการนี้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทละครโทรทัศน์ จากละครเรื่องมาตาลดา ผลิตโดย บริษัท เมคเกอร์ วาย จำกัด โดยคุณปริศนา กล่ำพินิจ ผู้จัดการบริหารฝ่ายกิจการองค์กร เป็นผู้แทนสถานีฯ เข้ารับโล่รางวัลจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์