ไอร่า แฟคตอริ่ง "AF"เล็งปล่อยสินเชื่อ 4 กลุ่มธุรกิจ ดันรายได้ปี 67 โต 10% ล่าสุด กลุ่มGREEN Project - การแพทย์ ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วเกือบ 100 ล้านบาท

11 Mar 2024

บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง "AF" เดินเกมรุก เล็งปล่อยสินเชื่อ 4 กลุ่มธุรกิจ กลุ่มพลังงานทดแทน -กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์-กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ระบุเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสดใส ล่าสุดปล่อยสินเชื่อในกลุ่ม GREEN Project และการแพทย์ รวมแล้วเกือบ 100 ล้านบาท ชี้เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกของ 4 กลุ่มธุรกิจเทรนด์ขาขึ้น มั่นใจปี67 ตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อเติบโต ไม่ต่ำกว่า 10%

ไอร่า แฟคตอริ่ง "AF"เล็งปล่อยสินเชื่อ 4 กลุ่มธุรกิจ ดันรายได้ปี 67 โต 10% ล่าสุด กลุ่มGREEN Project - การแพทย์ ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วเกือบ 100 ล้านบาท

นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AFผู้นำด้านการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เปิดเผยว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปล่อยสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง โดยกำหนดเป้าหมายไปยังอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต อาทิ กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการควบคุมและบริหารความเสี่ยง เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ในเทรนด์การเติบโตในช่วงขาขึ้นของกลุ่มธุรกิจ ประกอบกับจำนวนผู้ใช้บริการขอสินเชื่อ ในปี2567 คาดว่าเติบโตไม่น้อยกว่า 20% จากปีก่อน

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการปล่อยสินเชื่อในปี 2567 บริษัทฯ มองว่ายังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นของการปล่อยสินเชื่อ โดยปัจจัยบวกที่จะทำให้ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเติบโตได้ต่อเนื่องมาจาก1.มูลค่าการปล่อยสินเชื่อซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเติบโตใกล้เคียงกับปีก่อน และ 2.สินเชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทฯภายใต้ non factoring credit เช่น โครงการประหยัดพลังงาน หรือ GREEN Project ซึ่งมีดีมานด์ที่สูงเนื่องจาก AF มีการปล่อยสินเชื่อโครงการ GREEN Project ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศ โดยเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ บรรดาผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สอดรับกับแนวทาง ESG ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ขณะที่การปล่อยนสินเชื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์ ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน

ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการปล่อยสินเชื่อล่าสุดบริษัทฯ ได้มีการปล่อยสินเชื่อให้กลุ่ม GREEN Project และกลุ่มการแพทย์ ต่อเนื่องจากไตรมาส 4/2566 จนถึงปัจจุบันรวมแล้วเกือบ 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อที่สูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มั่นใจว่าการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวจะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งประเมินโอกาส การเติบโตการปล่อยสินเชื่อโดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2567 เพิ่มขึ้น10% จากปีก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการที่ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการตอบสนองแนวทางของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในอนาคตบริษัทฯ มองว่าแนวโน้มของการปรับตัวของธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ (Net Zero) จะเกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลิตภัณฑ์การเงินสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตามการปรับตัวดังกล่าว

ส่วนความคืบหน้าแผนการพัฒนา แฟคตอริ่งออนไลน์ (factoring Online) เฟสที่ 2 นั้น ขณะนี้อยู่ในช่วงที่เก็บข้อมูลและศึกษารูปแบบความต้องการเพื่อนำมาประเมินและพิจารณาขยายขอบเขตในการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการที่จะขอสินเชื่อ ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาต่อเนื่องจากเฟสแรกที่ประสบความสำเร็จและมีแนวโน้มการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯมีการขยายฐานในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มในบางกลุ่มเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีแผนขยายการให้บริการไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนมารูปแบบการใช้ข้อมมูล เชิงอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อาทิ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มสารสนเทศ เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการปรับตัวมาใช้ข้อมมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น