วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการแข่งขัน DTC Culinary & Hospitality Competition พัฒนาทักษะทำอาหารและจัดโต๊ะ

29 Feb 2024

ในงาน DTC Showcase 2024 ที่วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ นั้น เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนาน มีสาระ และน่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นคือการแข่งขัน DTC Culinary & Hospitality Competition 2023 ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการแข่งขัน DTC Culinary & Hospitality Competition พัฒนาทักษะทำอาหารและจัดโต๊ะ

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งทักษะอุตสาหกรรมบริการ 3 ด้าน ได้แก่ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การตกแต่งโต๊ะอาหาร และการทำเบเกอรี่ โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละด้านต้องมาบูรณาการทีมร่วมกันเพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยได้จำลองบรรยากาศการให้บริการเสมือนจริงของห้องอาหารและงานเลี้ยงมาไว้ในศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ซึ่งไม่เพียงสร้างความสมจริงเท่านั้น แต่ยังทำให้นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกการทำงานร่วมกันและเรียนรู้การสื่อสาร เพื่อให้งานสำเร็จออกมาด้วยดี เพราะในชีวิตการทำงานจริงก็ต้องทำงานกันเป็นทีมนั่นเอง

หลังจากผ่านรอบคัดเลือกซึ่งจัดภายในวิทยาลัยดุสิตธานีแล้ว ผู้เข้ารอบก็ต้องมาโชว์ฝีมือที่ซีคอนสแควร์ เสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม และขนม พร้อมจัดโต๊ะให้สวยงาม แล้วให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายที่มาชิมและตัดสินทีมผู้ชนะซึ่งได้แก่

Champion of Bakery

 • นายภูภิพัชน์ อัศวจุฑานนท์
 • นายทัศนันท์ สุวรรณวงศ์
 • นางสาวณฐนนท ทรัพย์ทวีสิน

Champion of Floristry

 • นายนครินทร์ จรูญพันธุ์วณิช
 • นายสิรวิชญ์ ภูมิภมร

Champion of Service

 • นางสาวปลายฝน ถ้ำสูงเนิน

The Best of Bakery

 • นางสาววรณัน ไพรกิจเจริญ
 • นายจารุวัฒน์ โจว
 • นางสาวอรสินี ประภาสสุวรรณ

The Best of Floristry

 • นางสาวรุ่งทิวา ละม้ายแข
 • นางสาวพิมพ์ภัทรา พิมพาภรณ์

The Best of Service

 • นางสาวพนัชกร บุญตะนัย

การแข่งขันจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ได้แก่ Nestle Professional Thailand, บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมเพรสเซนท์ จำกัดรวมทั้งศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่จัดการแข่งขัน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมจริงในอนาคตร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการแข่งขัน DTC Culinary & Hospitality Competition พัฒนาทักษะทำอาหารและจัดโต๊ะ