NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชนผ่านโครงการคัดกรองสุขภาพ "ประชาชนแปดริ้วสุขภาพดี"

01 Mar 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ร่วมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ในโครงการคัดกรองสุขภาพ "ประชาชนแปดริ้วสุขภาพดี" ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดอาหารและน้ำดื่มสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มาตรวจคัดกรองดูแลประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชนผ่านโครงการคัดกรองสุขภาพ "ประชาชนแปดริ้วสุขภาพดี"