DITP จับคู่ธุรกิจผลไม้นำเข้า-ส่งออกรายใหญ่ทั่วโลก ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

01 Mar 2024

ในวันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกของทีมพาณิชย์หาตลาดล่วงหน้าให้สินค้าเกษตรไทย

DITP จับคู่ธุรกิจผลไม้นำเข้า-ส่งออกรายใหญ่ทั่วโลก ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

โดยเชิญผู้ส่งออก-นำเข้ารายใหญ่จากทั่วโลกกว่า 19 ประเทศ เจรจาจับคู่ซื้อขายสินค้าล่วงหน้าก่อนผลผลิตออกให้ผลไม้ไทยราคาดีทั้งฤดูกาล และสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรของไทย โดยภายในงาน มีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโดยงานจัดขึ้นที่ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

DITP จับคู่ธุรกิจผลไม้นำเข้า-ส่งออกรายใหญ่ทั่วโลก ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว