เอสวีแอล กรุ๊ป X BUU Job Fair 2024 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

20 Feb 2024

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์, กลุ่มธุรกิจพร็อพเพอตี้ และกลุ่มธุรกิจนิวเวนเจอร์ ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และตำแหน่งงานต่างๆ ในงาน BUU Job Fair  2024 โดยขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะในสายงานด้านโลจิสติกส์ และน้องๆที่สนใจ แวะเยี่ยมชมบูธ และพูดคุยประสบการณ์การทำงานจริงจากพี่ๆ ทีมงานเอสวีแอล กรุ๊ป พบกันในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

เอสวีแอล กรุ๊ป X BUU Job Fair 2024 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา