AOT ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์ ครั้งเดียวในชีวิตเดิน-วิ่งการกุศลบนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ "THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN"

23 Feb 2024

บริษัท ท่าอากาศยานไทย.จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN" บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

AOT ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์ ครั้งเดียวในชีวิตเดิน-วิ่งการกุศลบนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ "THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN"

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า AOT ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN" บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับทางวิ่ง (Runway) คือ พื้นที่สนามบินที่จัดเตรียมไว้สำหรับการขึ้นลงของเครื่องบิน ปัจจุบัน ทสภ.มีทางวิ่งจำนวน 2 เส้น ทางวิ่งเส้นที่ 1 อยู่ทางทิศตะวันตกของ ทสภ.และทางวิ่งเส้นที่ 2 อยู่ทางทิศตะวันออกของ ทสภ. มีระยะห่างกันประมาณ 2,200 เมตร อากาศยานสามารถบินขึ้น-ลงได้พร้อมกันทั้ง 2 ทางวิ่ง

อย่างไรก็ตาม จากการที่ ทสภ.มีความจำเป็นต้องปิดซ่อมทางวิ่งทิศตะวันออกเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่ามีผลกระทบต่อขีดความสามารถของทางวิ่ง โดยลดลงเหลือเพียง 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ในขณะที่ชั่วโมงเร่งด่วนมีจำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลงมากถึง 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น AOT จึงมีโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.ตั้งแต่ปี 2563 มีความกว้าง 60 เมตร และความยาว 4,000 เมตร ขนานไปกับทางวิ่งเส้นที่ 1 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ.ให้สามารถรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มจาก 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และคาดว่าทางวิ่งฯ จะเปิดให้บริการได้ในเดือนกรกฎาคม 2567 จึงถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ และแสดงความพร้อมของ ทสภ.ในการรองรับผู้โดยสารและนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้รับความสะดวกสบายอันจะนำมาสู่การฟื้นฟูทางด้านอุตสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยว รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของ AOT ที่จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และยังเป็นโอกาสในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน

THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN จะเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิตที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเดินวิ่งบนทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. ได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของท่าอากาศยานระดับโลกในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท ประเภท Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท และประเภท VIP ระยะทาง 1 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 1. เสื้อที่ระลึกตามระยะทาง 2. หมายเลขแข่งขัน (BIB) 3. เหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย 4. ระบบ Timing Chip ทุกระยะ 5. อาหารและเครื่องดื่มหลังเส้นชัย

สำหรับไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ถ่ายรูปกับเครื่องบินในระยะใกล้ และได้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งใกล้ชิดกับศิลปิน ดารา ทั้ง แอน ทองประสม, เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์, แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, ดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน, หญิง รฐา โพธิ์งาม, หมอเมย์ พญ.สมิตตา สังขะโพธิ์ และ เหล่า INFLUENCER อีกมากมาย ซึ่งเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับภาพแห่งความประทับที่สามารถโหลดได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

"ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ และช่วยเหลือสังคมไปด้วยกัน" กับกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 23:59 น. ที่ Link รับสมัคร https://race.thai.run/the3rdrunway ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/the3rdrunwaysuvarnabhumicharityrun

AOT ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์ ครั้งเดียวในชีวิตเดิน-วิ่งการกุศลบนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ "THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN"