เบเยอร์ ใส่ใจสังคม มอบสีลดโลกร้อน ร่วมแต่งบ้านเติมฝันให้เคหะชุมชนดินแดง 3

23 Feb 2024

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)     เป็นประธานในพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ เบเยอร์คูล สีลดโลกร้อน จากคุณปิยนาฎ ยอดรัก รองประธานบริหาร บริษัท เบเยอร์ จำกัด มูลค่ารวม 2,000,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการแต่งบ้านเติมฝัน ภายใต้การจับมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย สำหรับปรับปรุงอาคารของเคหะชุมชนดินแดง 3 จำนวน 4 อาคาร โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ นายอนุกูล ปีดแก้ว นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ และนายอวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์ เข้าร่วม ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

เบเยอร์ ใส่ใจสังคม มอบสีลดโลกร้อน ร่วมแต่งบ้านเติมฝันให้เคหะชุมชนดินแดง 3

เบเยอร์ ใส่ใจสังคม มอบสีลดโลกร้อน ร่วมแต่งบ้านเติมฝันให้เคหะชุมชนดินแดง 3