Mekha V จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชูเทคโนโลยีเอไออัจฉริยะ หนุนโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

22 Feb 2024

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (คนที่ 3 จากซ้าย) นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการผู้จัดการ Mekha V (คนที่ 3 จากขวา) และนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คนที่ 2 จากซ้าย) ประกาศความร่วมมือโครงการสถานศึกษาปลอดภัยด้วยเอไออัจฉริยะ ระหว่าง Mekha V และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาให้เกียรติร่วมภายในงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีเอไอตรวจจับด้านความปลอดภัย หรือ Industrial Vision Intelligent System (iVIS) และโซลูชั่นอื่น ๆ ของ Mekha V มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการยกเลิกครูเวรโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ มีการนำร่องติดตั้งกล้อง iVIS ให้กับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีไปแล้วและในอนาคตจะมีการพิจารณาขยายผลร่วมกับสถานศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป

Mekha V จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชูเทคโนโลยีเอไออัจฉริยะ หนุนโครงการสถานศึกษาปลอดภัย