"พาณิชย์" เจาะลึก!พฤติกรรมชาวจีน ชวนบุกตลาดของขวัญ-ของฝากในจีน ตามเทศกาลสำคัญ เน้นสุขภาพ คุณภาพ หลังตลาดโตต่อเนื่อง

27 Feb 2024

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้มอบนโยบายในการทำงานเชิงรุกให้กับทีมพาณิชย์ เพื่อหาช่องทางการค้า สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงแนวโน้มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของขวัญในจีนว่ามีความน่าสนใจและมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"พาณิชย์" เจาะลึก!พฤติกรรมชาวจีน ชวนบุกตลาดของขวัญ-ของฝากในจีน ตามเทศกาลสำคัญ เน้นสุขภาพ คุณภาพ หลังตลาดโตต่อเนื่อง

โดยทูตพาณิชย์รายงานว่า จีนมีวัฒนธรรมในการให้ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจจีนที่เติบโตขึ้นทำให้ประชาชนชาวจีนรับวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลของตะวันตกมากขึ้น และในจีนยังมีเทศกาลที่คิดค้นขึ้นจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น เทศกาลช้อปปิ้งกลางปีเทศกาลวันคนโสด 11.11 เทศกาล 12.12 เป็นต้น ทำให้เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของขวัญที่สำคัญในจีนเพิ่มความถี่ในการมอบของขวัญและสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการมอบและรับของขวัญที่เพิ่มขึ้นของชาวจีน

จากข้อมูลของ iiMedia Research พบว่า ตั้งแต่ปี 2561-2566 จีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 800,000 ล้านหยวนเป็น 1,299,800 ล้านหยวน มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของขวัญในจีนจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 1,619,700 ล้านหยวน ทั้งนี้สำหรับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2567 ที่ผ่านมา พบว่าผู้บริโภคชาวจีนมักจะเลือกซื้อของขวัญวันตรุษจีน โดยวางแผนซื้อในช่วงก่อนวันตรุษจีน 1 -2 สัปดาห์ ในด้านการทำการตลาดออนไลน์ ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนจะทำในช่วง 1 - 3 สัปดาห์ก่อนวันตรุษจีน ทั้งนี้ในอนาคตอุตสาหกรรมของขวัญปีใหม่จะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ผู้บริโภคชาวจีนก็จะมีการเลือกซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนวันตรุษจีนนานขึ้นอีกด้วย โดยที่ผ่านมามีการเลือกซื้อของขวัญที่หลากหลายขึ้น ส่วนใหญ่เป็นพวกถั่ว รองลงมาได้แก่ ชา เหล้าขาว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ลูกอม ผลไม้ ขนมปัง คุ้กกี้ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวจีนร้อยละ 14.50 ยังนิยมเลือกซื้อของขวัญที่เป็นอาหารสำเร็จรูปอีกด้วย อย่างไรก็ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสนใจกับการบริโภคสินค้าที่มีโภชนาการให้คุณประโยชน์แก่สุขภาพ ทำให้สินค้าพวกถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม ชา และอาหารเสริมได้รับความนิยมสูงในเทศกาลตรุษจีน

ซึ่งสังคมจีนมีวัฒนธรรมการมอบของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ เทศกาลวันแห่งความรัก เป็นต้น อีกทั้งมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อของขวัญ เป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะขยายในตลาดจีน ซึ่งสามารถทำบรรจุภัณฑ์สำหรับวันเทศกาลต่างๆได้ เช่น สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าเครื่องสำอาง หรือของตกแต่งบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีลวดลายที่สวยงาม สินค้ามีคุณภาพ รวมถึงสร้างจุดเด่นให้สินค้ามีความแตกต่าง และศึกษาวัฒนธรรม ความเชื่อของคนจีนเกี่ยวกับการมอบของขวัญในวันสำคัญต่างๆด้วย อีกทั้งปัจจุบันคนจีนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ สินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม สินค้าที่ทำจากสมุนไพรก็เหมาะที่จะมอบให้เป็นของขวัญในช่วงวันสำคัญเช่นเดียวกัน

"พาณิชย์" เจาะลึก!พฤติกรรมชาวจีน ชวนบุกตลาดของขวัญ-ของฝากในจีน ตามเทศกาลสำคัญ เน้นสุขภาพ คุณภาพ หลังตลาดโตต่อเนื่อง