TGE ชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุบลฯขนาด 9.9 MW พร้อมเดินหน้าก่อสร้าง คาดแล้วเสร็จปลายปี 2569 มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด หนุนผลงานอนาคตโตยั่งยืน

12 Feb 2024

TGE คว้าประมูลงานโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ พร้อมสิทธิบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแห่งที่ 6 ที่ TGE ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลจาก อปท. ฟากซีอีโอ "พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล" สั่งลุยก่อสร้างทันที คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม COD ปลายปี 2569 หนุนผลประกอบการในอนาคตโตกระฉูด ปักธงมุ่งหน้าสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดตามแนวคิด ESG สู่องค์กรยั่งยืน

TGE ชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุบลฯขนาด 9.9 MW พร้อมเดินหน้าก่อสร้าง คาดแล้วเสร็จปลายปี 2569 มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด หนุนผลงานอนาคตโตยั่งยืน

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE ผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจากอปท. กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากับเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ในเร็วๆนี้

ปัจจุบัน TGE มีความพร้อมเต็มที่ โดยจะเร่งดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ด้วยงบลงทุนราว 1,800 ล้านบาท คาดว่าโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จและจำหน่ายไฟฟ้าได้ปลายปี 2569 ซึ่งจะสนับสนุนผลประกอบการโดยรวมให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมก้าวสู่ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะชุมชนของไทย

ก่อนหน้านี้ TGE ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลจาก อปท. จำนวน 5 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 39.9 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดชุมพร, จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการทำสัญญาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากับ อปท. ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาปริมาณขยะชุมชนสะสม อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบ

"TGE ตั้งเป้าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570 ซึ่งโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่สามารถลดการเผาไหม้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดย TGE มีเป้าหมายดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดแบบครบวงจรตามแนวคิด ESG สู่องค์กรที่ยั่งยืน" นายพงศ์นรินทร์ กล่าวในที่สุด