กทม.ปรับปรุงพื้นที่-พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ

12 Feb 2024

นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม.กล่าวกรณีมีข้อสังเกตบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหากาฬมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอว่า จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค. - 4 ก.พ.67 มีการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ในบริเวณพื้นที่ป้อมมหากาฬ โดยฉายภาพท้องทะเลและตัวการ์ตูนต่าง ๆ บนกำแพงและตัวป้อมมหากาฬ ซึ่งผู้ประสานงานโครงการฯ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสำนักการโยธา (สนย.) เพื่อขอให้ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวขณะแสดงผลงานระหว่างช่วงเวลา 18.00-22.00 น. โดยหลังจากเสร็จสิ้นงานในเวลาดังกล่าว สนย.ได้เปิดใช้งานไฟฟ้าส่องสว่างเช่นเดิม

กทม.ปรับปรุงพื้นที่-พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ

สำหรับสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม โดยได้ปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสวน เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ พื้นที่นันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยวของประชาชน รวมถึงได้จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง หรือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนต่อไป

กทม.ปรับปรุงพื้นที่-พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ