กทม.กำชับเทศกิจเข้มงวดสอดส่องห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ

12 Feb 2024

นายสุรเดช อำนวยสาร รองอำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวถึงการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม.และเพิ่มความเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะว่า สนท.ได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและสอดส่องการสูบกัญชาในที่สาธารณะ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนการจำหน่ายกัญชาบนถนน หรือสถานที่สาธารณะเป็นกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันได้ประสานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อบูรณาการร่วมตรวจและบังคับการผู้ที่ฝ่าฝืน เช่น ในพื้นที่เขตพระนคร เขตวัฒนา เป็นต้น

กทม.กำชับเทศกิจเข้มงวดสอดส่องห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ

กทม.กำชับเทศกิจเข้มงวดสอดส่องห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit