14 ก.พ. วันวาเลนไทน์ "รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง Condom anytime, anywhere." สปสช. ร่วมรณรงค์ แนะนำสิทธิประโยชน์บริการถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิด

14 Feb 2024

14 ก.พ. วันวาเลนไทน์ สปสช. ร่วมรณรงค์ "รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง Condom anytime, anywhere." สนับสนุนกรมควบคุมโรค กระตุ้นทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย "พกถุงยางอนามัยติดตัวไว้พร้อมใช้และใช้ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์" พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์บัตรทองเพื่อคนไทยทุกสิทธิ ครอบคลุมบริการยาคุมกำเนิดและบริการถุงยางอนามัย ช่วยป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

14 ก.พ. วันวาเลนไทน์ "รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง Condom anytime, anywhere." สปสช. ร่วมรณรงค์ แนะนำสิทธิประโยชน์บริการถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิด

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า วันวาเลนไทน์ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี รู้จักกันในชื่อ "วันแห่งความรัก" เป็นวันที่คู่รักทั่วโลกให้ความสำคัญในการเฉลิมฉลองรวมถึงคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่ให้ความสำคัญกับแฟนและคนรัก สปสช. ขอร่วมสนับสนุน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการรณรงค์เทศกาลวาเลนไทน์ปี 2567 "รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง: Condom anytime, anywhere." ที่เป็นการป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาทิ การติดเชื้อเอชไอวี หนองใน ซิฟิลิส เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิการรักษาเพื่อป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งบริการคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ยาฉีดคุมกำเนิด และ ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง เป็นต้น และบริการถุงยางอนามัย

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า สำหรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดนั้น เป็นการให้บริการหญิงไทยอายุระหว่าง 15-59 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 แผง คนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้าร่วมโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลรัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และร้านยา เป็นต้น โดยวิธีรับบริการ มี 2 วิธี ดังนี้

  1. รับบริการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้เลือกที่เมนูกระเป๋าสุขภาพ คลิกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค คลิกยาเม็ดคุมกำเนิด จะปรากฏข้อมูลเงื่อนไขการรับบริการ จากนั้นให้คลิกดูหน่วยบริการ ซึ่งท่านสามารถค้นหาหน่วยบริการและนัดวันเพื่อไปรับยาคุมกำเนิดได้ หลังจากนั้นให้ไปรับยาคุมกำเนิดที่หน่วยบริการตามวันที่นัดไว้ในระบบ
  2. กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ให้นำบัตรประชาชน มาดำเนินการลงทะเบียน เพื่อรับยาคุมกำเนิด ณ หน่วยบริการที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนบริการถุงยางอนามัยในปีงบประมาณ 2567 นี้ สปสช. ได้จัดเตรียมไว้จำนวน 70 ล้านชิ้น ตั้งเป้าหมายให้บริการประชาชนอายุ 15 ปี ทุกสิทธิทั่วประเทศ จำนวน 4,200,000 คน ซึ่งสามารถรับบริการ โดยได้รับถุงยางอนามัยได้ครั้งละ 10 ชิ้นต่อคน/สัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้งต่อคนต่อปี มีให้เลือก 4 ไซส์ คือ 49 มม., 52 มม., 54 มม. และ 56 มม.

ส่วนขั้นตอนการรับถุงยางอนามัย สามารถรับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเช่นกัน โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเช่นเดียวกับวิธีการรับบริการยาคุมกำเนิด เลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพ คลิกที่สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค และเลือกคลิกที่ถุงยางอนามัย ทำการเลือกหน่วยบริการและนัดหมายการรับบริการ จากนั้นให้ไปรับถุงยางอนามัยตามวันที่นัดไว้ในระบบ

นอกจากนี้ยังสามารถนำบัตรประชาชนไปรับถุงยางอนามัยผ่าน "ตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ เลิฟปัง รักปลอดภัย' ได้เช่นกัน ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ บมจ.สบายเทคโนโลยี โดยตั้งตู้ให้บริการ 16 จุด ดังนี้

  • ชลบุรี 5 จุดบริการ : โรงพยาบาลเมืองพัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย (2 ตู้) เซ็นทรัลพัทยา ชั้น 1 เซ็นทรัลพัทยา ชั้น 6 เซ็นทรัล มารีน่า พัทยา ชั้น 1
  • ปทุมธานี 3 จุดบริการ : มหาวิทยาลัยรังสิต ตึกเภสัชศาสตร์ หมู่บ้านรังสิตซิตี้ (แฟลตบางทอง) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (อาคารพยาบาล)
  • กรุงเทพฯ 4 จุดบริการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, คลีนิกเวชกรรมอารีรักษ์ คลองเตย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร (คณะบริหารธุรกิจ หน้าห้องพยาบาล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ (หน้าห้องพยาบาลแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ (อาคาร 4 ข้างห้องพยาบาล)
  • นนทบุรี 1 จุดบริการ : ตลาดต้นสัก ต.บางกระสอ อ.เมือง
  • สระบุรี 1 จุดบริการ : ห้างสุขอนันต์ ปาร์ค สระบุรี