กทม.ประสาน กฟน.แก้ไขแผ่นฝาบ่อชั่วคราว ถ.ศรีนครินทร์ 16 กำชับเข้มงวดมาตรการความปลอดภัย

16 Feb 2024

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีสื่อออนไลน์วิจารณ์สภาพผิวจราจรถนนศรีนครินทร์ 16 มีแผ่นเหล็กปิดทับไว้หลายแผ่น ลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรงว่า จากการตรวจสอบผิวจราจรบริเวณถนนศรีนครินทร์ 16 เขตสวนหลวงที่มีสภาพชำรุดเสียหายอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งจากการประสาน กฟน.ทราบว่า ความชำรุดเกิดขึ้นระหว่างการปิดแผ่นฝาบ่อชั่วคราวเพื่อคืนผิวจราจร แต่เกิดการทรุดตัวรอยต่อไม่เรียบ ซึ่งปัจจุบันได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

กทม.ประสาน กฟน.แก้ไขแผ่นฝาบ่อชั่วคราว ถ.ศรีนครินทร์ 16 กำชับเข้มงวดมาตรการความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม สนย.ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ มาโดยตลอด เพื่อเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้เข้มงวดตรวจสอบสภาพผิวจราจร ผิวทางเท้าในพื้นที่ก่อสร้าง และซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ตลอดจนกำชับเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจร

กทม.ประสาน กฟน.แก้ไขแผ่นฝาบ่อชั่วคราว ถ.ศรีนครินทร์ 16 กำชับเข้มงวดมาตรการความปลอดภัย