ยาสีฟันสมุนไพร เทพไทย ยกระดับความสามารถในการผลิต คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566

15 Feb 2024

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (The Prime Minister's Industry Award 2023) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้สถานประกอบการ พร้อมกระตุ้นให้สถานประกอบการพัฒนาตนเอง และครั้งนี้ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด เจ้าของและผู้ผลิต ยาสีฟันสมุนไพร ตราเทพไทย บริหารงานโดย คุณกร สุริยพันธุ์ กรรมการฝ่ายบริหาร เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ในประเภท การบริหารจัดการที่ดี โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล

ยาสีฟันสมุนไพร เทพไทย ยกระดับความสามารถในการผลิต คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่เปิดโอกาสให้องค์กร นำเสนอผลงานเข้ามาคัดเลือกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาคุณภาพ มาตรฐาน ความความเหมาะสมที่สมควรจะได้รับรางวัล มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม การสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยกระดับความสามารถในการผลิต การแข่งขันทางการค้า จึงนับเป็นเกียรติประวัติแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล ก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรอื่นๆ  

คุณกร สุริยพันธุ์ กรรมการฝ่ายบริหาร  บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด เจ้าของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 กล่าวว่า "ในฐานะคนทำธุรกิจ รางวัลด้านอุตสาหกรรมดีเด่น ถือเป็นเป้าหมาย เป็นนิมิตรหมายที่ดี เป็นเกียรติประวัติขององค์กร  คือความภาคภูมิใจที่ทำให้เรารับรู้ได้ว่า เราดำเนินธุรกิจมาดีและถูกทาง  นอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสู่ผู้บริโภคแล้วนั้น ในการบริหารจัดการที่ดี คือหัวใจที่สำคัญมากจริงๆ เพราะจะเป็นโครงสร้าง เป็นแนวทาง ที่ทำให้เราดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ สำหรับ "เทพไทย " เราบริหารจัดการตั้งแต่การเลือกวัตถุ การผลิต การพัฒนา และคนทำงาน สิ่งเหล่านี้ต้องผ่านการบริหารจัดการที่ต้องตอบโจทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภคเสมอ  

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น หรือ The Prime Minister's Industry Award นอกจากเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในทุกๆ ระดับ แล้ว ยังส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของไทย ให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้อีกด้วย"

"ผมมีความมุ่งมั่น อยากให้ยาสีฟันเทพไทย ที่เขียนข้างกล่องว่า Product of Thailand เป็นตัวแทนของคนไทยไปสู่ต่างประเทศ เมื่อต่างชาติมาประเทศไทย จะซื้อเทพไทยกลับไปเป็นของฝาก นี่คือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งในฐานะคนไทยและแบรนด์ไทย"

เทพไทย ยาสีฟันสมุนไพร.......ความภาคภูมิใจ ของคนไทย จะยังคงมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาสินค้าต่อไป เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพและอยู่คู่คนไทยตลอดไป ......

 

ยาสีฟันสมุนไพร เทพไทย ยกระดับความสามารถในการผลิต คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566