อรรถวิทย์พณิชยการรวมใจภักดิ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

15 Feb 2024

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ นักศึกษาจัดกิจกรรมฯ เพื่อแสดงความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต่างพร้อมใจกัน แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงแสดงให้เห็นถึงความรักและสามัคคี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

อรรถวิทย์พณิชยการรวมใจภักดิ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

อรรถวิทย์พณิชยการรวมใจภักดิ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ