"ภูมิธรรม" ถก!สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย แก้ปัญหาส่งออก หนุนเอกชนปรับรับกติกาโลกใหม่ เน้นยั่งยืน พลังงานสะอาด พร้อมใช้ FTA สร้างแต้มต่อการค้า

15 Feb 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 น. ที่ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลังการหารือกับผู้บริหารจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการส่งออกยานยนต์ของไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นลำดับที่ 3 ของไทย ซึ่งไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกยานยนต์สำคัญของโลก โดยมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย

"ภูมิธรรม" ถก!สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย แก้ปัญหาส่งออก หนุนเอกชนปรับรับกติกาโลกใหม่ เน้นยั่งยืน พลังงานสะอาด พร้อมใช้ FTA สร้างแต้มต่อการค้า

นายภูมิธรรม กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยึดหลักร่วมมือกับเอกชน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และการค้าในประเทศให้เข้มแข็ง ยึดจุดสมดุล ลดภาระต้นทุนผู้ประกอบการ สร้างรายได้เข้าประเทศ

รัฐบาลโดยนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ยึดหลักแก้ไขอุปสรรคให้เอกชนเป็นทัพหน้าหารายได้เข้าประเทศ รัฐแก้ไขปัญหาอุปสรรค ท่านนายกฯกำชับให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เราจะใช้ประโยชน์จากการเจรจา FTA สร้างโอกาสทางการค้า หาตลาดใหม่ หาหุ้นส่วนทางการค้า และนักลงทุนให้มากขึ้น

"วันนี้กติกาการค้าโลกใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้มากขึ้น ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พลังงานสะอาด การแก้ไขปัญหาถิ่นที่อยู่สินค้า ตนอยากให้ทุกฝ่ายเท่าทัน พัฒนาตามกลไกที่เปลี่ยนแปลง สร้างสมดุลใหม่ และสมาคมฯมีประเด็นรถยนต์ส่งออกที่ส่งไปออสเตรเลีย มีปัญหาดอกหญ้าและฝุ่นปนเปื้อนไปกับรถยนต์ กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงเกษตรฯ และฝ่ายออสเตรเลีย ศุลกากร ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาไปได้เยอะ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพภูมิศาสตร์ของแหลมฉบัง ซึ่งเราก็พยายามขจัดออก และจะเรียนท่านนายกฯที่จะเดินทางไปออสเตรเลีย ให้ทราบเพื่อใช้ดูแลผู้ประกอบการไทยในการไปเยือนออสเตรเลีย" นายภูมิธรรม กล่าว

ด้านนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมฯได้มาขอการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เช่น การเจรจา FTA ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหลาย FTA ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์แห่งอนาคต โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เงื่อนไขการส่งออกอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และการทำธุรกิจที่สะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะช่วยสนับสนุนไปสู่ระบบ paperless และการส่งออกไปจุดหมายสำคัญอย่างออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้การผลิตเพื่อขายในประเทศ ปีที่ผ่านมาการผลิตเพื่อขายในประเทศติดลบประมาณ 8% แต่การส่งออกยังดีบวกประมาณ 11% สาเหตุหลักของการติดลบของการผลิตเพื่อขายในประเทศเป็นเรื่องของปิกอัพเป็นหลัก ติดลบประมาณ 30%  มาจากหนี้สินครัวเรือน และการปล่อยสินเชื่อในภาวะ NPL ในระบบการขายรถยนต์สูง

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย การส่งออกสินค้ายานยนต์ในปี 2566(ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 25,127.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (865,565.58 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.96 โดยมีตลาดออสเตรเลียเป็นตลาดส่งออกหลัก ในปี 2566(ม.ค.-ธ.ค.) ไทยผลิตรถยนต์ได้ทั้งสิ้น 1,156,035 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.44 สินค้าส่งออก 4 อันดับแรก 1.รถยนต์นั่ง 2.รถปิกอัพ รถบัส และรถบรรทุก 3.รถจักรยานยนต์ และ 4.รถจักรยาน โดยประเทศที่ส่งออก 10 อันดับแรก 1.ออสเตรเลีย 2.ฟิลิปินส์ 3.ซาอุดีอาระเบีย 4.ญี่ปุ่น 5.สหรัฐอเมริกา 6.เวียดนาม 7.เม็กซิโก 8.มาเลเซีย 9.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ 10.อินโดนีเซีย ทั้งนี้ FTA ฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นฉบับที่ 15 FTA ไทย-ศรีลังกา ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าของไทยด้วย

"ภูมิธรรม" ถก!สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย แก้ปัญหาส่งออก หนุนเอกชนปรับรับกติกาโลกใหม่ เน้นยั่งยืน พลังงานสะอาด พร้อมใช้ FTA สร้างแต้มต่อการค้า