พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "สวนบ้านแก้วเกมส์" ครั้งที่ 49

19 Feb 2024

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "สวนบ้านแก้วเกมส์" ครั้งที่ 49 ซึ่งในพิธีปิดมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์จากนักศึกษาทุกคณะ และยังมีพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ 4 ถ้วย คือ ชนะเลิศกีฬารวม, ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด, ชนะเลิศการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ และชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธาน

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "สวนบ้านแก้วเกมส์" ครั้งที่ 49

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "สวนบ้านแก้วเกมส์" ครั้งที่ 49 ซึ่งในพิธีปิดมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์จากนักศึกษาทุกคณะ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ 4 ถ้วย คือ ชนะเลิศกีฬารวม, ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด, ชนะเลิศการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ และชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ผลรางวัล 1. ชนะเลิศกีฬารวม ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 2. ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ 3. ชนะเลิศการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและครุศาสตร์ร่วมผลิต 4. ชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "สวนบ้านแก้วเกมส์" ครั้งที่ 49