รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

04 Apr 2024

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็ม "เสมาคุณูปการ"แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณบดี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ (ขอขอบคุณภาพถ่ายส่วนหนึ่งจาก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา)

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567