เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต จับมือ ธ.เกียรตินาคินภัทร ออกประกันสะสมทรัพย์การันตีเงินคืนทุกปีสูงสุด 5%

04 Apr 2024

"เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ไทยแลนด์" ร่วมกับ "ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)" ออกประกันสะสมทรัพย์แบบมีเงินปันผล KKPGEN WEALTH PLUS 15/5 (PAR) ให้ผลประโยชน์สูงทั้งคุ้มครองชีวิต สะสมเงินออมในรูปแบบการประกันชีวิต และวางแผนภาษี

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต จับมือ ธ.เกียรตินาคินภัทร ออกประกันสะสมทรัพย์การันตีเงินคืนทุกปีสูงสุด 5%

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 15/5 พลัส (แบบมีเงินปันผล) "KKPGEN WEALTH PLUS 15/5 (PAR)" เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต 15 ปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้นเพียง 5 ปี และสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการออม ด้วยผลประโยชน์เป็นเงินคืนในอัตราที่แน่นอนทุกปี ตลอดจนผลตอบแทนจากเงินปันผลที่บริษัทประกันภัยจัดสรรนำไปลงทุน

  • การันตีรับเงินคืนระหว่างสัญญาต่อเนื่องทุกปีสูงสุด 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • โอกาสในการรับเงินปันผลทุกปี
  • เมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินคืน 505% ของจำนวนเงินประกันภัย 
  • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา (ไม่รวมเงินปันผล) 552.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • เสียชีวิตระหว่างสัญญารับความคุ้มครองสูงสุด 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

พิเศษ! ซื้อประกัน KKPGEN WEALTH PLUS 15/5 (PAR) ตรงตามเงื่อนไขที่ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) กำหนด รับสิทธิ์ HONG KONG EXCLUSIVE TRIP สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://link.kkpfg.com/BV5jF หรือ โทร. 0 2 165 5555 พิจารณารับประกันภัย โดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง