โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง และ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

03 Apr 2024

ประดับพร ฉันทวรลักษณ์(ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ เข้าร่วมงาน MICE Standards Day 2024 พร้อมเป็นตัวแทน โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง และ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย(TMVS) ประเภทห้องประชุม จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ขวา) ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ซึ่งเป็นการการันตีมาตรฐานของสถานที่จัดงานโรงแรมฯ ทั้งสองแห่ง เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่น และตอบสนองความต้องการให้กับผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมงาน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง และ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)