TCELS ร่วมกับพันธมิตรจัดโครงการ New S Curve to Capital Market

02 Apr 2024

TCELS ร่วมกับพันธมิตรจัดโครงการ New S Curve to Capital Market ส่งแรงหนุนธุรกิจการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ตลาดทุน

TCELS ร่วมกับพันธมิตรจัดโครงการ New S Curve to Capital Market

TCELS ร่วมจัดโครงการ New S Curve to Capital Market หนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ผนึกกำลังพันธมิตร SET, NIA และ KPMG ภายใต้โปรแกรม LiVE Platform ชูหลักสูตรผู้นำธุรกิจแห่งอนาคต ร่วมส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ SMEs กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ พร้อมผลักดันเข้าสู่ตลาดทุน หนุนนวัตกรรมออกสู่เชิงพานิชย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS (Thailand Center of Excellence for Life Sciences) เปิดเผยว่า TCELS ร่วมพัฒนาหลักสูตรผู้นำธุรกิจแห่งอนาคต New S Curve เพื่อการระดมทุน ภายใต้โปรแกรม LiVE Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้โครงการ New S Curve to Capital Market เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในธุรกิจ Life Sciences กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ เช่น ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่นยืน พร้อมกับการขับเคลื่อนเคียงคู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับ หลักสูตรผู้นำธุรกิจแห่งอนาคต New S Curve เพื่อการระดมทุน (New S Curve to Capital Market) จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร TCELS, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ KPMG Thailand เพื่อส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ SMEs และ Startups ในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S Curve ให้มีความพร้อมและมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET, MAI และ LIVEx สามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจให้แข็งแกร่ง เตรียมระบบงานที่สำคัญให้มีความพร้อม เช่น การบริหารจัดการ บัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างโอกาสในการระดมทุนผ่าน LiVEx ได้อย่างมีคุณภาพ

นางสาวไปยดา กล่าวว่า "อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ หรือ Life Science มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ TCELS ได้รับหน้าที่สำคัญในการสนับสนุน ขับเคลื่อน และยกระดับนวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการในอุตสาหกรรม รวมทั้ง พัฒนา ส่งเสริมระบบนิเวศให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้ ด้วยลักษณะของอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน TCELS จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมองค์ความรู้ และทักษะเชิงเทคนิค รวมถึงหลักปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่ผู้ประกอบการควรรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ"

"TCELS จึงได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็น New S Curve ของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเงินทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป"

ปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจธุรกิจเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล ซึ่งอุตสาหกรรมในธุรกิจชีววิทยาศาสตร์มีอยู่เป็นจำนวนมาก ถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในวันนี้และอนาคต เช่น ยา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ โดย TCELS เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีเป้าหมายในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม เพื่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจและการวิจัย พัฒนาที่รวดเร็ว สร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

สำหรับหลักสูตรของ TCELS ในโครงการ New S Curve to Capital Market จัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงและเนื้อหาที่ช่วยตอบโจทย์การเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ภาพรวมของอุตสาหกรรมและการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววิทยาศาสตร์, กระบวนการผลิต มาตรฐานและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ Life Sciences หรือการแพทย์และสุขภาพ, การเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ Life Sciences ฯลฯ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ - 26 เมษายน 2567 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.live-platforms.com/th/newscurve2024/

TCELS มุ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ "อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลักที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนและสิ่งแวดล้อม "TCELS MAKE EVERY LIFE BETTER" ศึกษารายละเอียดและบริการของ TCELS ได้ที่ https://www.tcels.or.th Facebook: TCELS THAILAND

 

TCELS ร่วมกับพันธมิตรจัดโครงการ New S Curve to Capital Market
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit