สมิติเวช ศรีนครินทร์ เชิญร่วมงานสัมมนาสำหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ Osteosarcopenia in the Elderly: What You Should Know (Online)

27 Mar 2024

สมิติเวช ศรีนครินทร์ เชิญร่วมงานสัมมนาสำหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ Osteosarcopenia in the Elderly: What You Should Know

สมิติเวช ศรีนครินทร์ เชิญร่วมงานสัมมนาสำหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ Osteosarcopenia in the Elderly: What You Should Know (Online)

วิทยากร

ศ.พล.ต.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์

  • ศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อ Metabolic Bone Disorders/โรคกระดูกพรุน
  • Orthopedic Oncology and Metabolic Bone Disease, Department of Orthopedics, School of Medicine,Niigata University, Niigata, Japan
  • กรรมการบริหาร และ อดีตประธาน มูลนิธิโรคกระดูกพรุน แห่งประเทศไทยฯ
  • ที่ปรึกษา และ อดีตประธานอนุสาขาโรคกระดูกเมตาบอลิก และออร์โรปดิคส์ผู้สูงวัย ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โรปดิคส์ แห่งประเทศไทย

นพ.อี๊ด ลอประยูร

  • แพทย์ด้านกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬา
  • เลขานุการ สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • Member, Asia Federation of Sports Medicine (AFSM)

พญ.ทิปภา ชุติกาญจน์โกศล

  • อายุรแพทย์ด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • Observational Visitor, Geriatrics Department,Mt. Sinai Hospital, USA, 2018

วันที่ 19 เมษายน 2567  เวลา 14.00-16.00 น.  (Online) 

ลงทะเบียน 

Add LINE @Samitivej พิมพ์ SILVER กรอกรายละเอียด และรอรับลิงค์ เพื่อเข้าร่วมสัมมนา สำรองที่นั่งภายใน 16 เมษายน 2567 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ชีวายั่งยืน 0-2378-9343 เวลา 8.00-16.00 น.