คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จจัดซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่สนใจเป็นนักศึกษาแพทย์ในประเทศไทย

27 Mar 2024

  • มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเชื่อมโยงช่องว่างการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับการศึกษาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการผ่านเว็บบินาร์ และเวิร์กช็อปการฝึกอบรม
  • ในแต่ละซีรีส์ของเว็บบินาร์ที่จัดขึ้น นักศึกษาไทยจะได้เข้าถึงประวัติความเป็นมาทางด้านการแพทย์ ความขัดแย้งทางจริยธรรมในเรื่องของการดูแลสุขภาพ คำศัพท์เฉพาะทางกายวิภาคศาสตร์ และทักษะทางคลินิกที่จำเป็น
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จจัดซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่สนใจเป็นนักศึกษาแพทย์ในประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (SGU) ในประเทศเกรเนดา (แคริบเบียน) ส่งเสริมผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นนักเรียนแพทย์ในประเทศไทยผ่านซีรีส์เว็บบินาร์ที่ให้ความรู้ความเข้าใจ โดยแนะนำให้พวกเขาได้รู้จักแนวคิดหลักสำคัญที่พวกเขาจะต้องพบเจอตลอดในการศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์

ในแต่ละช่วงของซีรีส์นี้ นักเรียนไทยที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ถึงข้อมูลเชิงลึกของหัวข้อทางการแพทย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีความสำคัญรอบด้านต่อประสบการณ์การศึกษา พวกเขายังจะได้ร่วมพูดคุยกับคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จาก SGU ซึ่งเป็นที่ปรึกษา และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในสาขาของตน นักศึกษายังจะได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเพื่อน ๆ และกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันระหว่างงานเว็บบินาร์นี้

การสัมมนาผ่านเว็บที่กำลังจะถึงนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม (19.00 น.) ภายใต้หัวข้อประเด็นความขัดแย้งด้านการดูแลสุขภาพ และจริยธรรมทางการแพทย์นี้จะช่วยให้นักศึกษาเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม โดยเน้นถึงชุดค่านิยมที่มีร่วมกันซึ่งกำหนดถึงรูปแบบการกระทำ และการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

และสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บถัดไปจะมีขึ้นในวันที่ 18 เมษายน (18.00 น.) หัวข้อจะพูดในเรื่องของคำศัพท์ทางกายวิภาค คำอธิบาย และเงื่อนไขข้อกำหนดเชิงสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการใช้คำศัพท์เหล่านี้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บครั้งสุดท้ายในวันที่ 16 พฤษภาคม (18.00 น.) นักศึกษาจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะทางคลินิกที่จำเป็นสำหรับแพทย์ที่เน้นเทคนิคการตรวจร่างกาย และประวัติการรักษาอย่างครอบคลุม ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษาที่แม่นยำ ในขณะเดียวกันสามารถช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอีกด้วย

Lily Phommarack รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนานาชาติของ SGU กล่าวว่า "การจัดงานเว็บบินาร์ของเราได้รับการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงช่องว่างการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับการศึกษาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ ทำให้นักเรียนได้มองเห็นถึงสิ่งที่ตนคาดหวังเมื่อประกอบอาชีพด้านการแพทย์ เราหวังว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับว่าที่นักศึกษาแพทย์ด้วยความรู้ และทักษะมากมายที่ต้องใช้ปรับจูนแพชชั่นในการเป็นแพทย์ที่รอบรู้ ผ่านซีรีส์เวบบินาร์นี้"

อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ที่ต้องยึดถือในการช่วยรักษาสุขภาพ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย ฉันพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่า SGU กำลังช่วยปรับรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์รุ่นต่อไป และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นนักศึกษาที่มีความคิดอันชาญฉลาดสามารถก้าวสู่อนาคตของการแพทย์ได้"