ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนน้องรักการอ่าน ครั้งที่ 7

26 Mar 2024

ดั๊บเบิ้ล  เอ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ  จัดกิจกรรม "ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนน้อง รักการอ่าน ครั้งที่ 7"  เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย และเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้น้องๆระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีฐานกิจกรรมสนุกกับคำศัพท์  ปริศนาคำทาย ฟังนิทานตอบคำถาม จับผิดภาพ จับฉลากคำแต่งเรื่องสั้น  ที่ช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเขียนคำภาษาไทย ทักษะการอ่าน การจำ และการรับ-ส่งสารอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระบายสี และการพับใบเตย ที่ทำให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินไปพร้อมกับการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ และฝึกการจัดการเวลาได้ และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการค้นคว้าหาความรู้จากรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งมีหนังสือมากมายให้เด็กๆได้เลือกอ่านให้ทั้งความรู้และสร้างเสริมจินตนาการ  นับเป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ จัดมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดยให้ความสำคัญด้านส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน 

ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนน้องรักการอ่าน ครั้งที่ 7

ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนน้องรักการอ่าน ครั้งที่ 7