โรงพยาบาลหัวเฉียว รับรางวัล Best Medical Excellence Award

26 Mar 2024

แพทย์หญิงมนนภา ขุนณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เข้ารับรางวัล "Best Medical Excellence Award" Group B  รางวัลความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในงานพิธีประกาศรางวัลเกียรติยศประจำปี Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2023 จัดโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ซึ่งโรงพยาบาลหัวเฉียวให้ความสำคัญ และยืนยันมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานในระดับสากล ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลหัวเฉียว รับรางวัล Best Medical Excellence Award

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit