เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่ กรมพลศึกษา จัดแข่งขันกีฬากระบี่กระบองระหว่างโรงเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมทักษะเยาวชน ส่งเสริม SOFT POWER ศิลปะการต่อสู้ของไทย

29 Mar 2024

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทางด้านการศึกษาและการกีฬา ภายใต้โครงการ MBK CARE เดินหน้าสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน โดยเร็ว ๆ นี้ได้สนับสนุนพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบองระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิศาล สิปิยารักษ์ กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย ดร.ยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา ในฐานะผู้ช่วยอธิบดีกรมพลศึกษา คุณกิตติศักดิ์ ร่มเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและกีฬาไทย คณะบุคลากรกรมพลศึกษา ครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณชั้น G ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่ กรมพลศึกษา จัดแข่งขันกีฬากระบี่กระบองระหว่างโรงเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมทักษะเยาวชน ส่งเสริม SOFT POWER ศิลปะการต่อสู้ของไทย

การแข่งขันกีฬากระบี่กระบองระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี ประเภทชายและหญิง โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนได้มีโอกาสใช้ทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกฝนเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณค่าของศิลปะการต่อสู้ของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะด้วยกีฬากระบี่กระบอง ให้เป็นที่รู้จักในระดับเวทีนานาชาติ ต่อยอดสู่การเป็นซอฟท์ เพาเวอร์ (SOFT POWER) ของประเทศไทยอีกด้วย

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่ กรมพลศึกษา จัดแข่งขันกีฬากระบี่กระบองระหว่างโรงเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมทักษะเยาวชน ส่งเสริม SOFT POWER ศิลปะการต่อสู้ของไทย