เขตดอนเมืองประสานตำรวจแก้ปัญหารถจักรยานยนต์ลักลอบกลับรถตรงทางม้าลาย ถ.สรงประภา

13 Mar 2024
นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ลักลอบกลับรถบริเวณทางม้าลายหน้าตลาดฝั่งโขงและหน้าปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา ว่า สำนักงานเขตดอนเมือง ประสานความร่วมมือสถานีตำรวจนครบาล (สน.) ดอนเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ลักลอบกลับรถบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) หน้าตลาดฝั่งโขงและหน้าปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา พร้อมทั้งมีแนวทาง แก้ไขปัญหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ลักลอบกลับรถบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามใช้ทางข้ามเป็นที่กลับรถ และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์รับจ้าง และกลุ่มผู้ให้บริการส่งอาหาร-ส่งของ (ไรเดอร์) ไม่ใช้ทางข้ามเป็นที่กลับรถ เนื่องจากการใช้ทางข้ามเป็นที่กลับรถเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2535 ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดอนเมือง กวดขันไม่ให้ประชาชนขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้ทางข้ามตลาดฝั่งโขงและหน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 เป็นที่กลับรถ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างจัดทำเสากั้นไม่ให้รถจักรยานยนต์ใช้ทางข้ามเป็นที่กลับรถและประสานสำนักการโยธา กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมและแก้ไขทางข้ามที่ชำรุด
เขตดอนเมืองประสานตำรวจแก้ปัญหารถจักรยานยนต์ลักลอบกลับรถตรงทางม้าลาย ถ.สรงประภา เขตดอนเมืองประสานตำรวจแก้ปัญหารถจักรยานยนต์ลักลอบกลับรถตรงทางม้าลาย ถ.สรงประภา