เสริมพลังผู้ประกอบการหญิง ช่วยขับเคลื่อนโลก

13 Mar 2024

การสร้างธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทักษะความเป็นผู้ประกอบการสามารถเสริมศักยภาพและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ โดยในเอเชียมีผู้ประกอบการหญิงที่ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะผู้ค้นพบ "เป้าหมายในชีวิต" ของตนเอง และร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดแนวคิดแบบผู้ประกอบการให้คนอื่นอีกมากมาย

เสริมพลังผู้ประกอบการหญิง ช่วยขับเคลื่อนโลก

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันสู่การเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ โอกาสในการเพิ่มรายได้ การเป็นเจ้านายของตัวเอง และการมีตารางชีวิตการทำงานที่ยืดหยุ่น โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการหญิงรุ่นใหม่ ถือเป็นแรงจูงใจอันดับต้นๆสำหรับผู้หญิงในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง

และเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล เดือนมีนาคมนี้ โชบี แอน คิง รองประธานเฮอร์บาไลฟ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฮอร์บาไลฟ์ ขอร่วมฉลองโอกาสดีๆ ด้วยการมอบแรงบันดาลใจ และเคล็ดลับในการเป็นผู้ประกอบการหญิง ท่ามกลางโลกยุคใหม่

ผู้หญิงพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แม้การเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงจะเพิ่มขึ้น แต่จากผลการศึกษาของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) กลับพบว่า การมีส่วนร่วมในการทำงานของผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิกมีเพียง 48%** เท่านั้น โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจฯ ให้เหตุผลที่ควรผลักดันให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมไว้ว่า หากผู้หญิงสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ จะส่งผลให้แนวโน้มโดยรวมทางธุรกิจทั่วโลกดีขึ้น และอาจนำไปสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นถึง 12 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปีภายในปี 2568

ดังนั้น การเป็นผู้ประกอบการจึงเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับผู้หญิง และช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ โดยผลการศึกษาในหัวข้อ "ข้อเท็จจริงและตัวเลขเกี่ยวกับการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจ" ขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)*** ระบุว่า ผู้ประกอบการหญิงได้พิสูจน์แล้วว่า พลังของผู้หญิงมีผลอย่างมากต่อการขจัดความยากจน ประสิทธิภาพการทำงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมพลังหญิง จะนำไปสู่ครอบครัวที่มีสุขภาพดีขึ้น อัตราการศึกษาที่สูงขึ้น และช่วยให้อัตราการตายของเด็กลดลง

ปัจจุบันมีหลายอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นในระยะยาวสำหรับผู้ประกอบการ เช่น อุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่มีโอกาสที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากโรคภัยที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาสนใจวิถีชีวิตที่สมดุลและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น โดยผู้หญิงมักให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมเหล่านี้มากขึ้น

วิธีการรับมือความท้าทายในฐานะผู้ประกอบการหญิง

จากผลการสำรวจผู้ประกอบการหญิงของเฮอร์บาไลฟ์**** พบว่า ผู้หญิงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากถึง 4 ใน 5 คน ต้องการเป็นผู้ประกอบการ แต่กลับมีเพียง 3 ใน 5 เท่านั้นที่ได้เริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เอาชนะต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถามคือ ต้นทุนเริ่มต้นที่สูงในการเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการหญิงจากประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักใช้แหล่งเงินทุนรายย่อยกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีโครงการริเริ่มที่ให้เงินทุนแก่นักธุรกิจหญิงผ่านการจัดหาเงินทุนจากธนาคารมากขึ้นในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ หรือแม้แต่แผนการของรัฐบาลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดช่องว่างทางการตลาดในการจัดสรรเงินทุนให้กับวิสาหกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ แต่ในทางกลับกัน อาจไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะทุ่มทั้งเงินและเวลาทั้งวันในการเริ่มต้นธุรกิจ ดังนั้นแทนที่จะลาออกจากงานประจำ เราอาจเลือกที่จะทำงานประจำต่อตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ควบคู่ไปกับการลองใช้แนวคิดทางธุรกิจอื่น เพื่อหารายได้พิเศษ เพื่อยังคงรักษาความมั่นคงของงานเอาไว้

  • ค้นหาคอมมูนิตี้ที่พร้อมสนับสนุน

ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในแต่ละวัน เช่น การเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานทางธุรกิจที่ดี ความรู้ด้านดิจิทัล และการปรับตัวต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการหญิงยังอาจเผชิญกับแรงกดดันอื่น ๆ เช่น การขาดการสนับสนุนทางสังคมและความรู้ในด้านต่างๆตลอดจนความไม่มั่นใจในก้าวแรกที่ต้องดำเนินธุรกิจ ในสถานการณ์เหล่านี้ การมีเครือข่ายธุรกิจหรือมีที่ปรึกษาที่ช่วยสนับสนุนได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ

การเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ผู้ประกอบการหญิงที่มีความคิดตรงกันนั้นมีคุณค่ามหาศาล เนื่องจากสามารถสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจซึ่งกันและกันได้ ที่สำคัญการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการหญิงยังเป็นโอกาสในการปรับแผนหรือโครงการต่างๆให้เหมาะกับความท้าทายที่ผู้หญิงต้องเผชิญ โดยจากบทความการศึกษาในหัวข้อ "ผู้ประกอบการหญิงต้องการที่ปรึกษา" ของโรบิน แอล. เลาคุฟ และทิโมธี เอ. มาโลน***** แสดงให้เห็นว่าการมีที่ปรึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการหญิง เนื่องจากสามารถช่วยให้เติบโตขึ้นทั้งในแง่บุคคลและอาชีพ รวมทั้งยังพัฒนาความเป็นผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้

ความใฝ่ฝันในการเป็นผู้ประกอบการของเหล่าผู้หญิงในภูมิภาคนี้มีอยู่อย่างแรงกล้า และได้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับครอบครัว ชุมชน และประเทศได้ โดยสิ่งที่จำเป็นในตอนนี้คือการเสริมสร้างความตระหนักรู้และการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหญิงมีความกล้าหาญ และเริ่มต้นก้าวไปสู่เป้าหมายของตน พร้อมกันนั้นเราควรให้พื้นที่ในการยกย่องนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในเอเชียที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอันแรงกล้า ที่มาความพร้อมยืดหยุ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงจิตวิญญาณอันลุกโชนของการเป็นผู้ประกอบการที่จะไม่มีวันมอดดับ ถึงเวลาแล้วที่เราจะตระหนักได้ว่าความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวของชุมชนเราและ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่กว้างขึ้นนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิง

ที่มา:

*Female entrepreneurship in Asia: a critical review and future directions

**Fostering Women's Entrepreneurship in ASEAN

***Facts and figures: Economic empowerment

****Asia Pacific Entrepreneur Survey - Herbalife APAC

*****Women Entrepreneurs Need Mentors

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit