แอลจีจัดกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนวัดคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมมอบสนามเด็กเล่น Life's Good Playground เพื่อยกระดับการเรียนรู้ และการเล่นอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน

13 Mar 2024

พร้อมส่งมอบเครื่องปรับอากาศมูลค่า 95,790 บาท

แอลจีจัดกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนวัดคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมมอบสนามเด็กเล่น Life's Good Playground เพื่อยกระดับการเรียนรู้ และการเล่นอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมพลังจิตอาสาจากพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนวัดคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการทาสีอาอาคาร ทาสีโต๊ะเรียนและปรับปรุงสนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอลและทาสีเพิ่มสีสันให้กับพื้นสนามที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบ Unplug Coding ซึ่งเป็นการเรียนการสอน Coding แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถม ให้ได้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการส่งมอบเครื่องเล่น Life's Good Playground ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศมูลค่า 95,790 บาท ให้กับทางโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนมีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง จากอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ช่วยส่งเสริมความสนุกและความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดที่สนับสนุนเรื่อง Playground รวมไปถึงการได้รับคุณภาพอากาศที่ดีจากผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชั้นนำ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนสามารถใส่ใจกับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในพื้นที่ตามแนวคิดเรื่อง Life's Good ของแอลจี

มร. ซองฮัน จอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "กิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนวัดคลองโคนและการพัฒนาสนามเด็กเล่น ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยพนักงานของแอลจี ประเทศไทย ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบโจทย์ความมุ่งมั่นของแอลจีในการสนับสนุนเรื่องการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีตามพันธกิจ Life's Good ของแอลจี และการสนับสนุนพัฒนาการของเยาวชนในประเทศไทยด้วยการเล่นอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดเรื่อง Playground กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานแอลจีกว่า 30 คน รวมทั้งดีลเลอร์ร้านวงอนันต์เซลล์แอนด์เซอร์วิสของแอลจี พร้อมกันนี้ แอลจียังได้มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของเราให้แก่โรงเรียนวัดคลองโคน เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยที่จะเป็นพลังสำคัญในอนาคต ผ่านการส่งมอบคุณภาพอากาศที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย"

การจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนวัดคลองโคนในครั้งนี้ แอลจีได้มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศรุ่น ZPNQ48GT3A0 48,000 BTU มูลค่า 95,790 บาท ให้แก่เหล่าคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนวัดคลองโคน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ตามสโลแกน Life's Good และมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทให้แก่เหล่าเด็กนักเรียน ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแอลจี ประเทศไทย ที่ต้องการจะจัดทำโครงการตอบแทนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 โครงการ

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา แอลจี ประเทศไทย ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศชั้นนำระดับโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยดูแลสุขภาพเยาวชนไทยและในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอาจมีความเปราะบางต่อปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขนาด 0.025 ไมครอน (PM2.5) โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และบางพื้นที่ในกัมพูชา และสปป.ลาว ที่กำลังเผชิญกับปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่องทุกปี แอลจีจึงริเริ่มโครงการบริจาคกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของแอลจีที่สามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และอากาศที่ไร้มลพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวมหลายล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง จากคุณภาพอากาศที่ดี และสามารถใส่ใจกับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศในอนาคต

แอลจีจัดกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนวัดคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมมอบสนามเด็กเล่น Life's Good Playground เพื่อยกระดับการเรียนรู้ และการเล่นอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน