ALTV จับมือ TK Park ยกพลติวเตอร์ชื่อดัง เตรียมความพร้อมน้อง ๆ เพื่อเข้าสู่วัยมัธยม กับกิจรรม You Easypass : MEET & GUIDE

12 Mar 2024

ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก จับมือ TK Park เปิดพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ ยกพลรวมพลังครั้งสำคัญของเหล่าติวเตอร์ชื่อดัง ที่มาเปิดคลาสเรียนสุด Exclusive ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนวัยประถม เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ ใน "กิจกรรม You Easypass : MEET & GUIDE"

ALTV จับมือ TK Park ยกพลติวเตอร์ชื่อดัง เตรียมความพร้อมน้อง ๆ เพื่อเข้าสู่วัยมัธยม กับกิจรรม You Easypass : MEET & GUIDE

"กิจกรรม You Easypass : MEET & GUIDE"  จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมี น้อง ๆ พร้อมคุณครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมฟังแนะแนวและทำกิจกรรมวิชาการสนุก ๆ จากติวเตอร์ชั้นนำ จากรายการ You Easypass อาทิ  ครูไกด์ วิชาคณิตศาสตร์, ครูเกศ วิชาภาษาไทย, ครูเบียร์จิ๋ว วิชาสังคมศึกษา,  ครูต่อ วิชาวิทยาศาสตร์ และครูพี่หนู วิชาภาษาอังกฤษ  ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกและความรู้ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า พร้อมปรับตัวเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยน้อง ๆ ยังสามารถติดตามเจาะลึกเนื้อหาวิชาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ทบทวนบทเรียน และพิชิตข้อสอบ ได้อีกในรายการ ห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก หรือที่เว็บไซต์ www.ALTV.tv/TutorM1

"ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก" เป็นช่องทางเพื่อการเรียนรู้แบบมัลติแพลตฟอร์ม ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างบ้านและสถานศึกษา สร้างนิเวศการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินการของ ไทยพีบีเอส โดยทำงานบนฐานเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงาน ด้านการศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ ALTV  

ALTV จับมือ TK Park ยกพลติวเตอร์ชื่อดัง เตรียมความพร้อมน้อง ๆ เพื่อเข้าสู่วัยมัธยม กับกิจรรม You Easypass : MEET & GUIDE