คณะนักเรียนรร.อัสสัมชัญ เยี่ยมชมโรงงานดั๊บเบิ้ล เอ

14 Mar 2024

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี ที่เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการผลิตกระดาษคุณภาพ และวัตถุดิบที่มาจากไม้ปลูกของเกษตรกร โดยไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนอีกด้วย ทำให้ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นอุตสาหกรรมกระดาษที่เติบโตอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยน้อง ๆ ได้ชมการบรรยายที่นำเสนอด้วยรูปแบบภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ  นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน

คณะนักเรียนรร.อัสสัมชัญ เยี่ยมชมโรงงานดั๊บเบิ้ล เอ

สำหรับสถานศึกษาหรือองค์กรที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://openhouse.doubleapaper.com/