คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เชี่ยวชาญ BIM ปักธง ร่วมกับ วสท. เตรียมจัดงานใหญ่

18 Mar 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หรือ วสท. เตรียมจัดงานใหญ่ เรื่อง BIM ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ BIM (Building Information Modeling) เป็นเครื่องมือสำคัญในงานก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสำคัญและนำมาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อพร้อมสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เชี่ยวชาญ BIM ปักธง ร่วมกับ วสท. เตรียมจัดงานใหญ่

และจากการแข่งขัน BIM ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ CM วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ถูกยกให้เป็นไฮไลท์ของงานวิศวกรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2567 นี้ (เนื่องจากเห็นถึงกระแสตอบรับที่ดีมากจากการแข่งขันในปีที่ผ่านมา)

เมื่อ (15 มี.ค.) คณะผู้จัดฯจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับเชิญจาก วสท.ให้เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการ วสท. เพื่อหารือถึง (Sponsor และ Organizer) งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การแข่งขันในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา โดยจะเชิญผู้ประกอบการมาร่วมชมการแข่งขันเพื่อจะได้เห็นความสามารถของนักศึกษา และเพื่อจะได้สรรหานักศึกษาเข้าทำงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เชี่ยวชาญ BIM ปักธง ร่วมกับ วสท. เตรียมจัดงานใหญ่