คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก ช่วงที่ 3

21 Mar 2024
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2567 (ช่วงที่ 3) ในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รายละเอียดดังนี้
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก ช่วงที่ 3

1.ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ )

2.ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)

รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567สมัครที่ https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ระดับปริญญาเอก ได้ที่ผศ.ดร.เบญจวรรณ โทร.089-832-4271 ระดับปริญญาโท ได้ที่อ.ดร.รติ โทร. 082-414-9514 หรือ http://www.grad.kmutnb.ac.th Line official : https://lin.ee/UTe2ZBH Fanpage facebook : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มจพ.TIKTOK (unofficial) : @iokmutnb หรือที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12 โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2422, 2424