ดั๊บเบิ้ล เอ รวมน้ำใจสู่กาชาดปราจีนบุรี 2567

21 Mar 2024

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้กับกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ทั้งผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆ โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ให้เกียรติรับมอบ ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้สนับสนุนกิจกรรมของกาชาดมาอย่างต่อเนื่องด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสังคมที่เกื้อกูลกัน และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ดั๊บเบิ้ล เอ รวมน้ำใจสู่กาชาดปราจีนบุรี 2567