NPS สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ทีมกู้ภัย ต. เขาหินซ้อน

21 Mar 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแก่ ทีมกู้ภัยประจำจุดตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีอุปกรณ์ที่พร้อมและครบถ้วน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NPS สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ทีมกู้ภัย ต. เขาหินซ้อน