"กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" รุกต่อเนื่อง เปิดตัวละครสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น "ฮัลโหลไทยแลนด์ (Hello Thailand) ปีที่ ๒""อมรพิมาน" และ "ออนแอร์หรรษาบ้านนาโฮแซว"

19 Mar 2024

"กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" มีนโยบายในการผลิต พัฒนา และ เผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ผ่านมาได้ร่วมกับ สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ดำเนินการ ผลิตละครสะท้อนความเป็นท้องถิ่น ชุด ฮัลโหล ไทยแลนด์ (Hello Thailand) ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักเขียนบทละครหน้าใหม่จากแต่ละภูมิภาค นำมาพัฒนาจนได้เป็นบทละครที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น จำนวน ๕ เรื่อง ๕ ภูมิภาค

"กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" รุกต่อเนื่อง เปิดตัวละครสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น "ฮัลโหลไทยแลนด์ (Hello Thailand) ปีที่ ๒""อมรพิมาน" และ "ออนแอร์หรรษาบ้านนาโฮแซว"

ล่าสุดได้เปิดตัวละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่น ชุด ฮัลโหลไทยแลนด์ (Hello Thailand) ปีที่ ๒" จำนวน ๒ เรื่อง ๒ ภูมิภาค ได้แก่ "อมรพิมาน" (ภาคกลางและภาคตะวันตก) และ "ออนแอร์หรรษาบ้านนาโฮแซว" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นการเล่าเรื่องในมิติที่มีกรอบแนวความคิดสร้างสรรค์ เน้นการผลิตละครโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยมี นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ้ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชน นายคฑาหัสต์ บุษปะเกศ นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ พร้อมเหล่านักแสดงเข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนา หัวข้อ "พลังแห่งเรื่องเล่า..สู่ละครสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ฮัลโหลไทยแลนด์" นำโดย คุณศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ที่ปรึกษาเขียนบทละครเรื่อง "ออนแอร์หรรษาบ้านนาโฮแซว" ผศ.ดร.เธียรชัย อิศรเดช ผู้เขียนบทละครเรื่อง "อมรพิมาน" คุณพรรณพันธ์ ทรงขำ ผู้กำกับการแสดง คุณอรุโณทัย นฤนาท ผู้กำกับการแสดง ฯลฯ พร้อมนักแสดงหลักและนักเขียน เข้าร่วม (วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ณ โรงภาพยนตร์ 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน)

สำหรับโครงการฮัลโหลไทยแลนด์ เป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีการร่วมมือกับทาง สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเขียนหน้าใหม่ๆในประเทศไทย โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้ร่วมการอบรมได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของตนเอง ซึ่งก็มีนักเขียนมืออาชีพมาเป็นพี่เลี้ยง โดยทางโครงการได้ส่งเสริมให้มีการนำเรื่องเล่าจากในท้องถิ่นสื่อสารออกมาเป็นบทละครสร้างสรรค์ สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคอีสาน ภาคกลาง และผลิตออกมาเป็นละครโทรทัศน์ ชุด ฮัลโหลไทยแลนด์ จำนวน 5 เรื่อง 5 อรรถรส ซึ่งนอกจากได้บทละครคุณภาพมาถึง 5 เรื่องแล้ว ในขั้นตอนของการผลิตเป็นละครโทรทัศน์เราได้มีการคัดเลือกนักแสดงจากท้องถิ่นนั้นๆ มาร่วมถ่ายทอดบทละคร รวมไปถึงใช้สถานที่จริง วัฒนธรรมในท้องถิ่นจริงๆมาถ่ายทอดบทละครด้วยเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทำให้โครงการออกมาสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ในโครงการฮัลโหลไทยแลนด์ปีที่ 1 ได้มีการผลิตผลงานออกสู่สายตาประชาชนแล้ว 3 เรื่องด้วยกัน คือ ใต้สมุทรสุดปลายฟ้า เภรีระบัดชัย และพัทยาซอยสุดท้าย ซึ่งทั้ง 3 เรื่องก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี และสำหรับปีนี้ โครงการฮัลโหลไทยแลนด์ ปีที่ 2 ก็ได้มีการผลิตผลงานออกมาอีก 2 เรื่อง นั่นก็คือ อมรพิมาน และ ออนแอร์หรรษาบ้านนาโฮแซว ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ก็ถ่ายทำแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย อีกไม่นานก็จะได้รับชมกัน

จะเห็นได้ว่า โครงการฮัลโหลไทยแลนด์ เป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหน้าใหม่ๆก็สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้นำเรื่องเล่าในท้องถิ่นออกมานำเสนอในรูปแบบของบทละครทำให้คนทั่วไปได้รู้จัก และสัมผัสกับท้องถิ่นนั้นๆมากยิ่งขึ้น วงการละครก็ได้บทละครที่สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารผ่านบทละครที่ยอดเยี่ยม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผ่านมุมมองของนักแสดงและผู้กำกับมากฝีมือ ทำให้ส่งสารไปถึงท่านผู้ชมได้อย่างเข้าใจในแง่คิดที่เป็นประโยชน์ที่แต่ละเรื่องได้แฝงไว้ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย และยังทำให้ภาคีเครือข่ายในแต่ละท้องที่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม

ความสำเร็จทั้งหมดนี้ของโครงการฮัลโหลไทยแลนด์ทั้งปีที่ 1 และ ปีที่ 2 เราได้รับความร่วมมือจากในทุกๆภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดันให้โครงการได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงท้ายที่สุดของโครงการแล้ว ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ยังมีความมุ่งหวังว่า หลังจากนี้เราจะยังสามารถมีโครงการดีๆแบบนี้ที่จะสร้างสรรค์สื่อที่ดี มีประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไปในอนาคต และยังหวังว่าเราจะยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนแบบนี้ต่อไปอีกในอนาคต สุดท้ายในนามของผู้จัด ทีมงาน และนักแสดงทุกท่าน ขอฝากละครคุณภาพอีก 2 เรื่อง ของโครงการฮัลโหลไทยแลนด์ ปีที่ 2 อมรพิมาน และ ออนแอร์หรรษาบ้านนาโฮแซว หวังว่าทุกท่านที่ได้ติดตามโครงการมาตั้งแต่ต้น จะได้รับโยชน์และความสุขจากโครงการไปไม่มากก็น้อย และรอติดตามโครงการดีๆของเราได้ในทุกช่องทางครับ

"กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" รุกต่อเนื่อง เปิดตัวละครสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น "ฮัลโหลไทยแลนด์ (Hello Thailand) ปีที่ ๒""อมรพิมาน" และ "ออนแอร์หรรษาบ้านนาโฮแซว"