สยามเซ็นเตอร์และ Epson ร่วมมอบเงินสมทบทุน แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

10 Jul 2024

พลตรี สุธี พานิชกุล หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับมอบเงินสมทบทุน จาก เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และ วิสาข์ ธนวิภาคย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด โดยมอบยอดรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม Siam Center x Teletubbies 'Big Hugs Big Love' ภายใต้แคมเปญ The Celebration: Right to love ฉลอง Pride Month ของกลุ่มสยามพิวรรธน์ แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่สยามเซ็นเตอร์ เมื่อวันก่อน

สยามเซ็นเตอร์และ Epson ร่วมมอบเงินสมทบทุน แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี